Suirbhé maidir le Clós Sugartha Dhroichead Nua

Dúnta15 Sam, 2021, 12:00pm - 17 Nol, 2021, 12:00pm

Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chill Dara feabhas a chur ar an glclós súgartha atá ann cheana féin i nDroichead Nua, agus áiseanna spóirt nua sa bhaile a sholáthar.  Mar chuid de saothar seo, tá tuairimí á lorg againn ón bpobal áitiúil.

Ba mhór linn da dtógfá cúpla nóiméad chun an suirbhé seo a chríochnú.  Cabhróidh d’aiseolas linn chun eolas a fháil maidir le feabhsú a dhéanamh ar áiseanna spóirt do na páistí agus daoine óga go léir sa cheantar.

Tá ceithre cuid sa tsuirbhé:

  1. Maidir leatsa
  2. Maidir leis an gclós súgartha atá ann faoi láthair ag Ionad Spóirt Dhroichead Nua.
  3. Maidir le pleanáil le haghaidh áiseanna spóirt nua i nDroichead Nua.
  4. Maidir le h-Ionad Spóirt Nádúrtha nua a sholáthar i nDroichead Nua.

Ba cheart duit cuimhneamh ar na rudaí seo agus an suirbhé á líonadh agat:

  1. Tá sé deonach bheith párteach sa tsuirbhé, agus is féidir leat éirí as ag am ar bith.
  2. Ní gá d’ainm a thabhairt le do fhreagraí.
  3. Cuirfear deireadh leis an tsuirbhé seo ar 17/12/2021.

Déanfar stóráil sábháilte  ar sonráí, agus coimeádfaidh Comhairle Contae Chill Dara iad de réir a polasaí cosanta sonraí: https://www.kildare.ie/CountyCouncil/YourCouncil/GovernanceandCompliance/DataProtection/

Má tá aon cheist agat, is féidir teagmháil a dhéanamh le parks@kildarecoco.ie

The closing date has passed and submissions are no longer being accepted.