Suirbhé maidir le Clós Sugartha Dhroichead Nua

Oscailtedate_range15 Sam, 2021, 12:00pm - 17 Nol, 2021, 12:00pm

Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chill Dara feabhas a chur ar an glclós súgartha atá ann cheana féin i nDroichead Nua, agus áiseanna spóirt nua sa bhaile a sholáthar.  Mar chuid de saothar seo, tá tuairimí á lorg againn ón bpobal áitiúil.

Ba mhór linn da dtógfá cúpla nóiméad chun an suirbhé seo a chríochnú.  Cabhróidh d’aiseolas linn chun eolas a fháil maidir le feabhsú a dhéanamh ar áiseanna spóirt do na páistí agus daoine óga go léir sa cheantar.

Tá ceithre cuid sa tsuirbhé:

 1. Maidir leatsa
 2. Maidir leis an gclós súgartha atá ann faoi láthair ag Ionad Spóirt Dhroichead Nua.
 3. Maidir le pleanáil le haghaidh áiseanna spóirt nua i nDroichead Nua.
 4. Maidir le h-Ionad Spóirt Nádúrtha nua a sholáthar i nDroichead Nua.

Ba cheart duit cuimhneamh ar na rudaí seo agus an suirbhé á líonadh agat:

 1. Tá sé deonach bheith párteach sa tsuirbhé, agus is féidir leat éirí as ag am ar bith.
 2. Ní gá d’ainm a thabhairt le do fhreagraí.
 3. Cuirfear deireadh leis an tsuirbhé seo ar 17/12/2021.

Déanfar stóráil sábháilte  ar sonráí, agus coimeádfaidh Comhairle Contae Chill Dara iad de réir a polasaí cosanta sonraí: https://www.kildare.ie/CountyCouncil/YourCouncil/GovernanceandCompliance/DataProtection/

Má tá aon cheist agat, is féidir teagmháil a dhéanamh le parks@kildarecoco.ie

 
1 Tosaigh 2 Réamhamharc 3 Críoch
Cuid 1: Maidir leatsa

Ba mhaith linn a thuiscint cé bhaineann úsáid as an gclós súgartha

Cuid 2: An clós súgartha ag Ionad Spóirt Dhroichead Nua

Ba mhaith linn fháil amach cad a oibríonn agus cad nach n-oibríonn.

San áireamh anseo tá ceisteanna maidir le míchumas agus rochtain ar áiseanna súgartha do:

 •  ár bpáistí gur féidir go bhfuil míchumas orthu
   
 • na h-aosaigh go bhfuil cúram acu orthu, agus go bhfuil míchumas orthu féin

Déantar seo chun cinntiú go bhfuil clóis súgartha inrochtana, sábháilte agus taitneamhach do na h-úsáideoirí go léir.

Cuid 3: Maidir le pleanáil le haghaidh áiseanna spóirt nua i nDroichead Nua

Sa chuid seo de tsuirbhé, fiafraímid cad tá tabhachtach duit agus áiseanna súgartha nua a phleanail againn i nDroichead Nua.

Cad tá tabhachtach duit maidir le soláthar súgartha i nDroichead Nua

Cuid 4: Ionad Spóirt Nádúrtha

Tá sé ar intinn ag Comhairle Contae Chill Dara Ionad Spóirt Nádúrtha a chur ar fáil i nDroichead Nua.  In Ionad Spóirt Nádúrtha, ta béim ar míreanna nádúrtha agus gnéithe tírdhreachaithe, seachas trealamh clóis súgartha traidisiúnta.